Måla med Illustrator

    Fotboll vektoriserad med hjälp av skuggor och högdagrar. Skapad i Adobe Illustrator.